HỌC ĐÀN PIANO CÓ CẦN NĂNG KHIẾU HAY KHÔNG?

HỌC ĐÀN PIANO CÓ CẦN NĂNG KHIẾU HAY KHÔNG?

Hai Dang 04/10/2020

Bạn muốn học đàn piano nhưng không biết mình có năng khiếu để học không? không biết mình lớn tuổi có học piano được không, lỡ như mình không có năng khiếu có học piano được không? Mình chậm chạp có học piano được không?…. Bài viết dưới đây...